Zrušit

Přepsat paměťové místo s daty sestávajícími výhradně z bitů s nulovou hodnotou, takže data jsou zničena a nelze je obnovit. To je často v kontrastu s metodami vymazání, které pouze zničí odkaz na data v rámci souborového systému namísto samotných dat.

Použito v metodice