Zrušit

Přepsat paměťové místo s daty sestávajícími výhradně z bitů s nulovou hodnotou, takže data jsou zničena a nelze je obnovit. To je často v kontrastu s metodami vymazání, které pouze zničí odkaz na data v rámci souborového systému namísto samotných dat.


Zeroize

Overwrite a memory location with data consisting entirely of bits with the value zero so that the data is destroyed and not recoverable. This is often contrasted with deletion methods that merely destroy reference to data within a file system rather than the data itself.

Použito v metodice