Zrušit certifikát

Předčasně ukončit provozní dobu platnosti certifikátu účinného ke konkrétnímu datu a času.


Revoke a Certificate

To prematurely end the operational period of a certificate effective at a specific date and time.

Použito v metodice