Ztráta dat

Vystavení vlastnických, citlivých nebo utajovaných informací prostřednictvím krádeže dat nebo úniku dat.


Data Loss

The exposure of proprietary, sensitive, or classified information through either data theft or data leakage.

Použito v metodice