Zvláštní znak

Libovolný alfanumerický znak, který lze vykreslit na standardní americko-anglické klávesnici. Použití určitého zvláštního znaku může záviset na aplikaci.


Special Character

Any non-alphanumeric character that can be rendered on a standard American-English keyboard. Use of a specific special character may be application-dependent.

Použito v metodice