ACD

Automatic call distribution

Použití informačních technologií k nasměrování příchozího telefonního hovoru na nejvhodnější osobu v co nejkratším čase. ACD se někdy nazývá automatické rozdělení hovorů.

Použito v metodice