ACD

Automatická distribuce hovorů

Použití informačních technologií k nasměrování příchozího telefonního hovoru na nejvhodnější osobu v co nejkratším čase. ACD se někdy nazývá automatické rozdělení hovorů.


ACD

Automatic call distribution

Use of information technology to direct an incoming telephone call to the most appropriate person in the shortest possible time. ACD is sometimes called automated call distribution.

Použito v metodice