Adresářová služba

Aplikace, která spravuje informace o IT infrastruktuře dostupné v síti a odpovídající uživatelská přístupová práva.


Directory Service

An application that manages information about IT infrastructure available on a network, and corresponding user access rights.

Použito v metodice