Akreditovaný

Oficiálně oprávněni vykonávat roli. Například akreditovaný subjekt může být oprávněn poskytovat školení nebo provádět audity.


Accredited

Officially authorized to carry out a role. For example, an accredited body may be authorized to provide training or to conduct audits.

Použito v metodice