Aktiva služeb

Jakýkoli zdroj nebo schopnost poskytovatele služeb.


Service asset

Any resource or capability of a service provider.

Použito v metodice