Aktivum

Jakýkoli zdroj nebo schopnost. Aktiva poskytovatele služeb zahrnují vše, co by mohlo přispět k poskytování služby. Aktivum může být jedním z následujících typů: řízení, organizace, proces, znalosti, lidé, informace, aplikace, infrastruktura nebo finanční kapitál.


Asset

Any resource or capability. The assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service. Assets can be one of the following types: management, organization, process, knowledge, people, information, applications, infrastructure or financial capital. See also customer asset; service asset; strategic asset.

Použito v metodice