Aktivum

Jakýkoli zdroj nebo schopnost. Aktiva poskytovatele služeb zahrnují vše, co by mohlo přispět k poskytování služby. Aktivum může být jedním z následujících typů: řízení, organizace, proces, znalosti, lidé, informace, aplikace, infrastruktura nebo finanční kapitál.

Použito v metodice