AM

Availability management

Proces zodpovědný za zajištění toho, aby služby IT splňovaly současnou a budoucí potřebu dostupnosti daného podniku nákladově efektivním a včasným způsobem. Řízení dostupnosti definuje, analyzuje, plánuje, měří a zlepšuje všechny aspekty dostupnosti služeb IT a zajišťuje, aby všechny IT infrastruktury, procesy, nástroje, role atd. byly vhodné pro dosažení dohodnutých cílů úrovně služeb na dostupnosti. 

Použito v metodice