AM

Správa dostupnosti

Proces zodpovědný za zajištění toho, aby služby IT splňovaly současnou a budoucí potřebu dostupnosti daného podniku nákladově efektivním a včasným způsobem. Řízení dostupnosti definuje, analyzuje, plánuje, měří a zlepšuje všechny aspekty dostupnosti služeb IT a zajišťuje, aby všechny IT infrastruktury, procesy, nástroje, role atd. byly vhodné pro dosažení dohodnutých cílů úrovně služeb na dostupnosti. 


AM

Availability management

The process responsible for ensuring that IT services meet the current and future availability needs of the business in a cost-effective and timely manner. Availability management defines, analyses, plans, measures and improves all aspects of the availability of IT services, and ensures that all IT infrastructures, processes, tools, roles etc. are appropriate for the agreed service level targets for availability.

Použito v metodice