Analytické modelování

Technika, která používá matematické modely k předpovídání chování služeb IT nebo jiných položek konfigurace. Analytické modely se běžně používají při řízení kapacity a řízení dostupnosti. 


Analytical modelling

A technique that uses mathematical models to predict the behaviour of IT services or other configuration items. Analytical models are commonly used in capacity management and availability management.

Použito v metodice