Analytické modelování

Technika, která používá matematické modely k předpovídání chování služeb IT nebo jiných položek konfigurace. Analytické modely se běžně používají při řízení kapacity a řízení dostupnosti. 

Použito v metodice