Analýza bolesti

Technika používaná k identifikaci dopadu jednoho nebo více problémů na podnikání. Vzorec se používá k výpočtu hodnoty bolesti založené na počtu postižených uživatelů, délce prostojů, dopadu na každého uživatele a náklady na firmu (je-li známa).


Pain value analysis

A technique used to help identify the business impact of one or more problems. A formula is used to calculate pain value based on the number of users affected, the duration of the downtime, the impact on each user, and the cost to the business (if known).

Použito v metodice