Analýza bolesti

Technika používaná k identifikaci dopadu jednoho nebo více problémů na podnikání. Vzorec se používá k výpočtu hodnoty bolesti založené na počtu postižených uživatelů, délce prostojů, dopadu na každého uživatele a náklady na firmu (je-li známa).

Použito v metodice