Analýza Kepner a Tregoe

Strukturovaný přístup k řešení problémů. Problém je analyzován z hlediska toho, kde, kdy a kdy. Zobrazí se možné příčiny, nejpravděpodobnější příčina je testována a pravá příčina je ověřena.


Kepner and Tregoe analysis

A structured approach to problem solving. The problem is analysed in terms of what, where, when and extent. Possible causes are identified, the most probable cause is tested, and the true cause is verified.

Použito v metodice