Analýza trendů

Analýza dat pro identifikaci vzorků souvisejících s časem. Analýza trendů se používá při řešení problémů s cílem identifikovat běžné selhání nebo křehké položky konfigurace a řízení kapacity jako modelovací nástroj pro předvídání budoucího chování. Používá se také jako nástroj pro správu identifikace nedostatků v procesech správy IT služeb.


Trend analysis

Analysis of data to identify time-related patterns. Trend analysis is used in problem management to identify common failures or fragile configuration items, and in capacity management as a modelling tool to predict future behaviour. It is also used as a management tool for identifying deficiencies in IT service management processes.

Použito v metodice