ASP

Poskytovatel aplikační služby

Externí poskytovatel služeb, který poskytuje služby IT pomocí aplikací provozovaných u poskytovatele služeb. Uživatelé přistupují k aplikacím prostřednictvím síťových připojení k poskytovateli služeb.


ASP

Application service provider

An external service provider that provides IT services using applications running at the service provider’s premises. Users access the applications by network connections to the service provider.

Použito v metodice