Atribut

Informace o konfigurační položce. Příklady jsou název, umístění, číslo verze a cena. Atributy CI jsou zaznamenávány v databázi správy konfigurace (CMDB) a udržovány jako součást systému pro správu konfigurace (CMS).


Attribute

A piece of information about a configuration item. Examples are name, location, version number and cost. Attributes of CIs are recorded in a configuration management database (CMDB) and maintained as part of a configuration management system (CMS). See also relationship; configuration management system.

Použito v metodice