Audit

Formální kontrola a ověření, zda je dodržována norma nebo soubor pokynů, zda jsou záznamy přesné nebo zda jsou splněny cíle účinnosti a účinnosti. Audit může provádět interní nebo externí skupiny.

Použito v metodice