Baseline

Snímek, který se používá jako referenční bod. Mnoho snímků může být pořízeno a zaznamenáno v průběhu času, ale pouze některé budou použity jako základní čára.


Baseline

A snapshot that is used as a reference point. Many snapshots may be taken and recorded over time but only some will be used as baselines.

Použito v metodice