Baseline

Snímek, který se používá jako referenční bod. Mnoho snímků může být pořízeno a zaznamenáno v průběhu času, ale pouze některé budou použity jako základní čára.

Použito v metodice