BCM

Správa kapacit z pohledu businessu

V kontextu ITSM je správa kapacit z pohledu businessu subprocesem správy kapacit odpovědným za porozumění budoucím požadavkům businessu a jejich zohlednění v kapacitním plánu.


BCM

Business continuity management

In the context of ITSM, business capacity management is the sub-process of capacity management responsible for understanding future business requirements for use in the capacity plan.

Použito v metodice