BCM

Business continuity management

Obchodní proces odpovědný za řízení rizik, které by mohly vážně ovlivnit podnik. Řízení kontinuity provozu chrání zájmy klíčových zainteresovaných stran, pověst, aktivitu vytvářející hodnotu.

Proces zahrnuje snížení rizika na přijatelnou úroveň a plánování obnovy podnikových procesů, pokud dojde k narušení podnikání. Řízení kontinuity provozu stanovuje cíle, rozsah a požadavky na řízení kontinuity služeb IT.

Použito v metodice