BCP

Business continuity plan

Plán definuje kroky potřebné k obnovení obchodních procesů po narušení. Plán také identifikuje spouštěče pro vyvolání, osoby, které se mají zapojit, komunikace apod. Plány kontinuity služeb IT tvoří významnou součást plánů kontinuity provozu.

Použito v metodice