BCP

Business continuity plan

Plán definuje kroky potřebné k obnovení obchodních procesů po narušení. Plán také identifikuje spouštěče pro vyvolání, osoby, které se mají zapojit, komunikace apod. Plány kontinuity služeb IT tvoří významnou součást plánů kontinuity provozu.


BCP

Business continuity plan

A plan defining the steps required to restore business processes following a disruption. The plan also identifies the triggers for invocation, people to be involved, communications etc. IT service continuity plans form a significant part of business continuity plans.

Použito v metodice