Benchmark

Výchozí hodnota, která se používá k porovnání souvisejících sad dat v rámci benchmarkingu. Například nedávný snímek procesu může být porovnáván s předchozím základním bodem tohoto procesu nebo současná základní linie může být porovnána s průmyslovými daty nebo osvědčenými postupy.

Použito v metodice