Benchmarking

Proces, který je zodpovědný za porovnávání benchmarku se souvisejícími datovými sadami, jako je novější snímek, průmyslová data nebo osvědčené postupy. Termín je také používán znamenat vytvoření řady měřítek v průběhu času, a porovnání výsledků k měření pokroku nebo zlepšení. Tento proces není podrobně popsán v rámci základních publikací ITIL.

Použito v metodice