Bezpečnost

Řízení bezpečnosti je identifikace aktiv organizace (včetně lidí, budov, strojů, systémů a informačních prostředků), následované vypracováním, dokumentací a prováděním zásad a postupů pro ochranu těchto aktiv.


Security

Security management is the identification of an organization's assets (including people, buildings, machines, systems and information assets), followed by the development, documentation, and implementation of policies and procedures for protecting these assets.

Použito v metodice