BIA

Business impact analysis

Analýza podnikových dopadů je aktivita v řízení kontinuity provozu, která identifikuje důležité obchodní funkce a jejich závislost. Mezi tyto závislosti patří dodavatelé, lidé, další obchodní procesy, služby IT atd. Analýza dopadů na podnikání definuje požadavky na obnovu služeb IT. Tyto požadavky zahrnují cíle na obnovení, cíle obnovy a minimální cíle pro každou IT službu.

Použito v metodice