Billing

Součástí procesu nabíjení. Fakturace je činnost, která je zodpovědná za vystavení faktury nebo faktury a získávání peněz od zákazníků.

Použito v metodice