BMP

Nejlepší manažerské praktiky

Portfolio Best Management Practice je vlastněno vládním kabinetem, součástí vlády HM. Předtím vlastnil CCTA a poté OGC, funkce BMP se přestěhovala do kabinetu v červnu roku 2010. Portfolio BMP obsahuje pokyny pro řízení IT služeb a řízení projektů, programů, rizik, portfolia a hodnoty. K dispozici je také model managementu splatnosti, stejně jako související glosáře termínů.


BMP

Best Management Practice

The Best Management Practice portfolio is owned by the Cabinet Office, part of HM Government. Formerly owned by CCTA and then OGC, the BMP functions moved to the Cabinet Office in June 2010. The BMP portfolio includes guidance on IT service management and project, programme, risk, portfolio and value management. There is also a management maturity model as well as related glossaries of terms.

Použito v metodice