BMP

Best Management Practice

Portfolio Best Management Practice je vlastněno vládním kabinetem, součástí vlády HM. Předtím vlastnil CCTA a poté OGC, funkce BMP se přestěhovala do kabinetu v červnu roku 2010. Portfolio BMP obsahuje pokyny pro řízení IT služeb a řízení projektů, programů, rizik, portfolia a hodnoty. K dispozici je také model managementu splatnosti, stejně jako související glosáře termínů.

Použito v metodice