Brainstorming

Technika, která pomáhá týmu vytvářet nápady. Nápady se během brainstormingu nekontrolují, ale později. Brainstorming je často používán řešením problémů k identifikaci možných příčin.


Brainstorming

A technique that helps a team to generate ideas. Ideas are not reviewed during the brainstorming session, but at a later stage. Brainstorming is often used by problem management to identify possible causes.

Použito v metodice