BRM

Manažer vztahů s businessem

Úloha zodpovědná za udržování vztahu s jedním nebo více zákazníky. Tato role je často spojena s úlohou správce úrovně služeb.


BRM

Business relationship manager

A role responsible for maintaining the relationship with one or more customers. This role is often combined with the service level manager role.

Použito v metodice