BSC

Balanced scorecard

Vyvážená tabulka skóre umožňuje rozdělit strategii na klíčové ukazatele výkonnosti. Výkonnost proti KPIs slouží k prokázání toho, jak dobře se strategie dosahuje. Balanced Scorecard má čtyři hlavní oblasti, z nichž každá má malý počet KPI. Stejné čtyři oblasti jsou zvažovány na různých úrovních detailů v celé organizaci.


BSC

Balanced scorecard

A balanced scorecard enables a strategy to be broken down into key performance indicators. Performance against the KPIs is used to demonstrate how well the strategy is being achieved. A balanced scorecard has four major areas, each of which has a small number of KPIs. The same four areas are considered at different levels of detail throughout the organization.

Použito v metodice