BSI

Britský normalizační institut

Britský národní normalizační orgán, odpovědný za vytváření a udržování britských norem.


BSI

British Standards Institution

The UK national standards body, responsible for creating and maintaining British standards.

Použito v metodice