CAB

Change advisory board

Skupina lidí, podporující hodnocení, stanovení priorit, schvalování a plánování změn. Změna poradního sboru se obvykle skládá ze zástupců: všech oblastí poskytovatele IT služeb, podnikání a třetích stran, jako jsou dodavatelé.

Použito v metodice