CAPEX

Kapitálové výdaje

Kapitálové náklady jsou fixní, jednorázové náklady na nákup pozemků, budov, staveb a zařízení používaných při výrobě zboží nebo při poskytování služeb. Jinými slovy, jsou to celkové náklady, které jsou nezbytné pro přivedení projektu do komerčně provozovatelného stavu.

Použito v metodice