CAPEX

Investiční výdaje

Kapitálové náklady jsou fixní, jednorázové náklady na nákup pozemků, budov, staveb a zařízení používaných při výrobě zboží nebo při poskytování služeb. Jinými slovy, jsou to celkové náklady, které jsou nezbytné pro přivedení projektu do komerčně provozovatelného stavu.


CAPEX

Capital expenditure

Capital costs are fixed, one-time expenses incurred on the purchase of land, buildings, construction, and equipment used in the production of goods or in the rendering of services. In other words, it is the total cost needed to bring a project to a commercially operable status.

Použito v metodice