Capital budgeting

Rozpočtování (plánování) investic

Současný závazek finančních prostředků za účelem získání návratnosti v budoucnu formou dodatečných peněžních příjmů nebo snížením peněžních výdajů.


Capital budgeting

The present commitment of funds in order to receive a return in the future in the form of additional cash inflows or reduced cash outflows.

Použito v metodice