CCM

Správa kapacit (jednotlivých) komponent

Podproces řízení kapacity odpovědný za pochopení kapacity, využití a výkonu položek konfigurace. Data jsou shromažďována, zaznamenávána a analyzována pro použití v kapacitním plánu.


CCM

Component capacity management

The sub-process of capacity management responsible for understanding the capacity, utilization and performance of configuration items. Data is collected, recorded and analysed for use in the capacity plan.

Použito v metodice