Certifikace

Vydání certifikátu pro potvrzení souladu s normou. Certifikace zahrnuje formální audit prováděný nezávislým a akreditovaným subjektem. Termín také znamená udělení osvědčení, které dokládá, že osoba získala kvalifikaci.


Certification

Issuing a certificate to confirm compliance to a standard. Certification includes a formal audit by an independent and accredited body. The term is also used to mean awarding a certificate to provide evidence that a person has achieved a qualification.

Použito v metodice