Charta projektu

Projektová karta (PC) je dokument, který uvádí, že projekt existuje, a poskytuje projektovému manažerovi písemnou pravomoc začít pracovat. V závislosti na kultuře a stylu společnosti může charta sloužit stejnému účelu jako obchodní případ.


Project charter

A project charter (PC) is a document that states a project exists and provides the project manager with written authority to begin work. Depending on a company's culture and management style, a charter may serve the same purpose as a business case.

Použito v metodice