Charta služeb

Dokument, který obsahuje podrobnosti o nové nebo změněné službě. Nové zavedení služeb a významné změny služeb jsou dokumentovány v listině a povoleny službou správy portfolia.

Servisní charty jsou předány fázi životního cyklu návrhu služeb, kde bude vytvořen nový nebo upravený balík služeb. Termín "charta" se také používá k popisu úkonu povolování práce vyžadované každou etapou životního cyklu služby s ohledem na novou nebo změněnou službu.

Použito v metodice