Chladný pohotovostní režim

Postupné zotavení. Postupné obnovení: Tato volba Kontinuita služeb IT umožňuje obnovu IT služeb na podporu obchodních procesů, které mohou fungovat bez jejich plné IT podpory po dobu 72 hodin nebo více.


Cold standby

Gradual Recovery. Gradual Recovery: This IT Service Continuity option provides for the recovery of IT services in support of business processes that can function without their full IT support for 72 hours or more.

Použito v metodice