Chronologická analýza

Technika používaná k identifikaci možných příčin problémů. Veškeré dostupné údaje o problému se shromažďují a třídí podle data a času a poskytují detailní časovou osu. To umožňuje určit, které události mohly být spuštěny jinými uživateli.


Chronological analysis

A technique used to help identify possible causes of problems. All available data about the problem is collected and sorted by date and time to provide a detailed timeline. This can make it possible to identify which events may have been triggered by others.

Použito v metodice