Chyba

Chyba návrhu nebo porucha, která způsobuje selhání jedné nebo více služeb IT nebo jiných položek konfigurace. Chyba provedená osobou nebo vadný proces, který ovlivňuje položku konfigurace, je také chyba.


Error

A design flaw or malfunction that causes a failure of one or more IT services or other configuration items. A mistake made by a person or a faulty process that impacts a configuration item is also an error.

Použito v metodice