Chyba

Chyba návrhu nebo porucha, která způsobuje selhání jedné nebo více služeb IT nebo jiných položek konfigurace. Chyba provedená osobou nebo vadný proces, který ovlivňuje položku konfigurace, je také chyba.


Fault

Design error or failure that causes one or more IT services or other configuration items to fail. An error made by a person or a defective process that affects the configuration item is also an error.

Použito v metodice