CI type

Kategorie, která slouží ke klasifikaci položek konfigurace. Typ CI určuje požadované atributy a vztahy pro konfigurační záznam. Společné typy CI zahrnují hardware, dokument, uživatele atd.

Použito v metodice