Činnost

Sada akcí určených k dosažení určitého výsledku. Činnosti jsou obvykle definovány jako součást procesů nebo plánů a jsou dokumentovány v postupech.


Activity

A set of actions designed to achieve a particular result. Activities are usually defined as part of processes or plans, and are documented in procedures. 

Použito v metodice