CMDB

Konfigurační databáze

Databáze slouží k ukládání konfiguračních záznamů po celou dobu jejich životního cyklu. Systém správy konfigurace udržuje jednu nebo více databází správy konfigurace a každá databáze ukládá atributy položek konfigurace a vztahy s dalšími konfiguračními položkami.


CMDB

Configuration management database

A database used to store configuration records throughout their lifecycle. The configuration management system maintains one or more configuration management databases, and each database stores attributes of configuration items, and relationships with other configuration items.

Použito v metodice