CMIS

Informační systém správy kapacit

Sada nástrojů, dat a informací, které slouží k podpoře řízení kapacity.


CMIS

Capacity management information system

A set of tools, data and information that is used to support capacity management.

Použito v metodice