CMMI

Integrovaný zralostní model způsobilosti

Přístup ke zlepšování procesů, který vyvinul Software Engineering Institute (SEI) společnosti Carnegie Mellon University, USA. CMMI poskytuje organizacím základní prvky efektivních procesů. Může být použita jako průvodce pro zlepšení procesu v rámci projektu, divize nebo celé organizace.

CMMI napomáhá integraci tradičně oddělených organizačních funkcí, stanovuje cíle a priority zlepšování procesů, poskytuje návod pro procesy kvality a poskytuje referenční bod pro hodnocení současných procesů.


CMMI

Capability Maturity Model Integration

A process improvement approach developed by the Software Engineering Institute (SEI) of Carnegie Mellon University, US. CMMI provides organizations with the essential elements of effective processes. It can be used to guide process improvement across a project, a division or an entire organization.

CMMI helps integrate traditionally separate organizational functions, set process improvement goals and priorities, provide guidance for quality processes, and provide a point of reference for appraising current processes.

Použito v metodice