CMS

Systém správy konfigurací

Sada nástrojů, dat a informací, které slouží k podpoře správy služeb a konfigurace služeb. CMS je součástí celkového systému řízení znalostí služeb a zahrnuje nástroje pro shromažďování, ukládání, správu, aktualizaci, analýzu a prezentaci dat o všech konfiguračních položkách a jejich vztazích.

CMS může také obsahovat informace o událostech, problémech, známých chybách, změnách a vydáních. CMS je udržován pomocí správy aktiv a konfigurace služeb a používá se všemi procesy správy IT služeb. 


CMS

Configuration management system

A set of tools, data and information that is used to support service asset and configuration management. The CMS is part of an overall service knowledge management system and includes tools for collecting, storing, managing, updating, analysing and presenting data about all configuration items and their relationships.

The CMS may also include information about incidents, problems, known errors, changes and releases. The CMS is maintained by service asset and configuration management and is used by all IT service management processes.

Použito v metodice