COBIT

Cíle kontroly pro informační a související technologie

COBIT (Kontrolní cíle pro informace a související technologie) je rámec pro dobrou praxi, který vytvořilo mezinárodní profesní sdružení ISACA pro řízení informačních technologií (IT) a správu IT.


COBIT

Control objectives for Information and related technology

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) is a good-practice framework created by international professional association ISACA for information technology (IT) management and IT governance.

Použito v metodice