COTS

Commercial off the shelf

Již existující aplikační software nebo middleware, které lze zakoupit od třetí strany.


COTS

Commercial off the shelf

Pre-existing application software or middleware that can be purchased from a third party.

Použito v metodice