CSF

Critical success factor

Něco, co se musí stát, pokud má být úspěšná IT služba, proces, plán, projekt nebo jiná činnost. Klíčové ukazatele výkonnosti se používají k měření dosažení každého kritického faktoru úspěchu. Například kritický faktor úspěšnosti "ochrany IT služeb při provádění změn" by mohl být měřen pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti, jako je "procentní snížení neúspěšných změn", "procentní snížení změn způsobujících události" atd.

Použito v metodice